Privacybeleid

Privacyverklaring 

Karlijn van Beest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
W: https://karlijnvanbeest.nl
E:  info@karlijnvanbeest.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Indien dit nodig is om je coaching/counseling goed vorm te kunnen geven, dan verwerk ik informatie over je gezondheidstoestand. Verder maak ik gebruik van je BSN of klantnummer indien dit verplicht is voor facturering bij een instantie als bv SVB

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen en een bericht of e-mail te kunnen sturen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Je van informatie te voorzien waar je zelf om gevraagd heb. 

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn e-mails, je hebt aangemeld voor een afspraak of wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door een replay te sturen met de vermelding geen mails meer te willen ontvangen.

Links
Op de website https://karlijnvanbeest.nl kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar de gegevens zolang de coaching/counseling duurt. Daarna maximaal 7 jaar ten behoeve van de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het delen van gegevens aan derden doe ik alleen na nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming van jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karlijnvanbeest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@karlijnvanbeest.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website gebruikt
Karlijnvanbeest.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. 

Laatste wijziging 10 mei 2020.

 

Contact?

 Laat hieronder je gegevens achter en ik neem contact met je op 

3 + 7 =

Contact

Karlijn van Beest
info@karlijnvanbeest.nl

KvK 78014980